divendres, 9 de maig de 2008

Si avui fos l'últim dia del món...

Les notícies són contundents: demà impactarà un gran meteorit que destruirà la Terra, demà és la fi del món. Us ho heu imaginat mai? Jo hi he pensat alguna vegada. Què passaria?

En primer lloc, les autoritats mundials (diga-li cony de governs) serien els primers en saber la notícia. Ells tindrien el primer dilema: haurien de decidir si fer-ho saber a la població o bé amagar-ho. Jo suposo que si passés el cas, els governs avisarien a la gent, perquè és el que fan normalment (amb les excepcions dels governs corruptes i/o PoPulars). De fet, amagar-ho seria una opció bona, ja que així ningú se n'adonaria del que passa i es viuria en normalitat fins l'últim moment. Però alhora, també ens agradaria saber-ho, perquè sempre tenim coses pendents o, clarament, ningú passaria l'últim dia de la seva vida treballant. El que està clar és que si la gent ho sabés, el que faríem és passar els últims minuts amb les persones que estimem. Expandiré aquest cas:

Com reaccionaria la gent? Els pares amb nens petits voldrien estar al costat dels seus fills, fins aquí és comprensible. Els joves voldrien estar al costat de la parella, però alhora també de la família, i també voldrien veure els amics en un moment o altre. Ostres, però està clar que les famílies no poden estar totes juntes. Perquè el meu cosí voldrà estar amb els seus pares, però ells alhora volen estar al costat dels germans d'ella i al costat dels germans d'ell. Bé, i així la família es pot fer tan gran que, tal com anuncia la teoria dels sis graus de separació, tots estaríem units per familiars. I com que no ens podem dividir, el problema moral per a cada individu seria enorme. Tot un caos! Imagineu la situació? Què és més probable, que la humanitat passés els últims minuts en grups reduïts de 4, 5, 6 persones o bé amb grups massius, rotllo manifestació (si és que això és possible)?

Coi, doncs ben mirat, els governs haurien de decidir entre mentir a la població o que es formi un caos general.